Concrete voorstellen

Hieronder vind je een overzicht van de voorstellen die zijn ingediend voor Heeten Durft. Deze gaan door naar de volgende stap in de burgerbegroting. De indieners willen het project graag uitgevoerd zien en hebben daar een ambassadeur voor. De naam van de ambassadeur staat bij het project genoemd. Heetenaren kunnen ook suggesties indienen: deze ideeën zijn bedoeld ter inspiratie. Ze gaan niet door naar de volgende stap in de burgerbegroting (tenzij iemand het alsnog indient als voorstel).
Proefdraaien - fiches

Heeten Durft - Voorstel
Groen schoolplein voor een duurzame en circulaire toekomst

We hebben in Heeten één mooie, maar gedateerde schoolvoorziening. Waar wij als ouder geen grip op hebben is het vastgoed, maar waar wij als ouder wel grip op hebben is om het schoolplein nieuw leven in te blazen. Het huidige schoolplein vertoont veel degradatiegedrag, speeltoestellen voldoen niet meer aan de richtlijn, voor kinderen is het weinig uitdagend. Een groep enthousiaste ouders wil de helpende hand bieden om een toekomst bestendig schoolplein te realiseren welke voldoet aan duurzaamheid en circulair. Dit laatste aspect is met name van belang voor evt wijzigingen in het vastgoed zodat dan met minimale middelen daar voor in kan worden gespeeld. De belangrijkste motivatie is natuurlijk dat kinderen speelplezier hebben in een groene omgeving.

vrijdag 7 mei 2021
Heeten Durft - Voorstel
Informatievoorziening Heeten

Met dit voorstel hoop ik te bereiken dat wij alle ontwikkelingen, activiteiten, nieuws in ons mooie dorp Heeten op EEN informatiesysteem voor iedereen toegankelijk is. Dit digitaal systeem, lees: app, site, narrowcasting, of mogelijk nieuwe vorm , moet ook de mogelijk hebben om, indien gewenst ,op papier weergegeven kunnen worden.

zondag 8 maart 2020
voorstel-03-11-2020 19:46
Toplaag paden Heeten (toegankelijkheid winter)

We hebben signalen ontvangen dat de toplaag van het Bleerspad in de winter smeert. Vanwege het vele gebruik- ook in de winter - is er behoefte aan een nieuwe toplaag. Met het Bleerspad willen we aan de slag. Voor welke paden is nog meer een nieuwe toplaag nodig? Praat ook mee, laat het ons weten.

dinsdag 3 november 2020
voorstel-Toegankelijkheid Heeten verbeteren-20-02-2020
Toegankelijkheid Heeten verbeteren

Nederland maar ook Heeten vergrijst, vandaar ben ik zeer actief om Heeten toegankelijk te maken. Als er anderen zijn die hierbij willen aansluiten, meedenken over wat er kan, samen optrekken: dat zou ik graag willen.

woensdag 19 februari 2020
Basketpaal bij handbalveld Basketpaal bij handbalveld
Basketpaal bij handbalveld

Een basketpaal bij het handbalveld in Heeten

vrijdag 30 april 2021
voorstel-Klim- klauterpad realiseren en zandbak opknappen-06-05-2020
Klim- klauterpad realiseren en zandbak opknappen

De zandbak in de Johannalaan opknappen en uitbreiden met een klim/klauterpad. Het zandbakje heeft op dit moment een paar (verouderde) toestellen, deze nodigen niet echt uit om te komen spelen. Daarnaast zorgen de bomen voor een groen algenlaagje verspreidt over het hele terrein. Het terrein is groot genoeg om te voorzien in nog meer activiteiten. Er kan bijvoorbeeld een pad aangelegd worden rondom de zandbak in de struikjes. Op het pad kunnen dan weer allerlei uitdagende hindernissen en/of (educatieve) spelletjes gedaan worden.

woensdag 6 mei 2020
Heeten Durft - Voorstel
Voedselbos

Een voedselbos is niet alleen leuk en leerzaam voor kinderen, maar ook voor de rest van de Heetenaren. Kinderen vinden het leuk om te zien hoe alles groeit maar ook om samen een bos bloemen te plukken of appels, noten, bessen en pruimen mee te nemen.

vrijdag 13 maart 2020