Groen schoolplein voor een duurzame en circulaire toekomst

vrijdag 7 mei 2021

Omschrijving:

We hebben in Heeten één mooie, maar gedateerde schoolvoorziening. Waar wij als ouder geen grip op hebben is het vastgoed, maar waar wij als ouder wel grip op hebben is om het schoolplein nieuw leven in te blazen. Het huidige schoolplein vertoont veel degradatiegedrag, speeltoestellen voldoen niet meer aan de richtlijn, voor kinderen is het weinig uitdagend.
Een groep enthousiaste ouders wil de helpende hand bieden om een toekomst bestendig schoolplein te realiseren welke voldoet aan duurzaamheid en circulair. Dit laatste aspect is met name van belang voor evt wijzigingen in het vastgoed zodat dan met minimale middelen daar voor in kan worden gespeeld. De belangrijkste motivatie is natuurlijk dat kinderen speelplezier hebben in een groene omgeving.

Ambassadeur(s):

Erik van der Vegte

Voordelen:

Wij zullen met het voorstel bijdragen aan duurzame/ groene speelplein. De kinderen zijn al nauw betrokken tot het ontwerp. Zij zijn natuurlijk onze belangrijkste adviseurs. Ons doel om het spelen buiten te stimuleren tijdens de reguliere schooltijden, maar ook daar buiten.
Winst zit in samen spelen, bewust bezig zijn met de natuur en onbewust kennis laten opdoen over andere duurzame ontwikkelingen.

Hoofdlijnen:

Wij zijn bezig met een schetsontwerp t/m definitief ontwerp.
Op basis van het definitieve ontwerp zullen er verschillende fases uitgewerkt worden. Het is denk ik een illusie dat we het definitieve ontwerp gelijk de middelen gereed hebben.
Onze overtuiging is niet om daar op te wachten, maar al vast te beginnen met de fases welke al wel gerealiseerd kunnen worden. Onze horizon zullen we niet uit het oog verliezen

Benodigdheden:

Spullen/materiaal

Materiaal zit met name in de duurzame producten en toestellen

Organisatiekracht

De animo is bijzonder hoog onder de ouders. Elke ouder wil graag dat haar of zijn kind in een mooie omgeving speelt

Draagvlak (van wie vooral?)

De Kinderen natuurlijk

Geld

Tussen de €4000 en €6500

Toestemming/vergunning

Directie basischool moet akkoord geven op ontwerp

Deskundigheid

De projectgroep bestaat uit verschillende mensen met ieder specifieke kwaliteiten

Handjes voor uitvoering

Alles in eigen beheer

Tijd (hoeveel maanden, of jaren?

Zoals ik het nu zie bestaat het project uit 5 fases. Fase 1 kan ieder moment. Fase 5 is ons streven <3 jaar

Heeten Durft - Voorstel