Woningbouw voor jong en oud

dinsdag 18 februari 2020

Omschrijving:

Voor jonge mensen voldoende starterswoningen en voor de 60+ betaalbare woningen/appartementen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. (levensbestendige woningen).

Ambassadeur(s):

Fam. Bijen

Voordelen:

Het dorp blijft hierdoor levensvatbaar, als ook de huidige voorzieningen gehandhaafd blijven.

Hoofdlijnen:

Grondgebied daarvoor reserveren.

Benodigdheden:

Spullen/materiaal

Ruimte

Organisatiekracht

-

Draagvlak (van wie vooral?)

Van de dorpsgemeenschap

Geld

-

Toestemming/vergunning

Snelheid in het afgeven van vergunningen

Deskundigheid

-

Handjes voor uitvoering

-

Tijd (hoeveel maanden, of jaren?

-

Heeten Durft - Voorstel