Toegankelijkheid Heeten verbeteren

woensdag 19 februari 2020

Omschrijving:

Nederland maar ook Heeten vergrijst, vandaar ben ik zeer actief om Heeten toegankelijk te maken. Als er anderen zijn die hierbij willen aansluiten, meedenken over wat er kan, samen optrekken: dat zou ik graag willen.

Ambassadeur(s):

Willem Groot Zwaaftink

Voordelen:

Veiligheid openbare weg.
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Voorbeelden waar ik mee aan de slag ben:

1 De stoep voor het huis van de familie Rekveld is waanzinnig hoog en erg gevaarlijk, hier kan niemand gebruik van maken. Inmiddels is een grote trottoirband wit geschilderd, de persoon die hier voor verantwoordelijk is heeft geen flauw benul wat het inhoudt te leven met een beperking. Hier is het weer duidelijk dat men beter eerst kan vragen aan personen die er gebruik van moeten maken eer men aan de slag gaat;

2 Hademanstraat vanaf de Dorpsstraat de gehele linkerkant is niet rolstoel/rollator toegankelijk. Dit kan verholpen worden door een aaneengesloten trottoir van af de Dorpsstraat t/m de Hordelmansweg;

3 Café Lowietje (voormalig Molenhoek) moet je over het terras, in de winter is dit goed te doen, maar in de zomer zit het terras vol;

4 Hordelmansweg/Oltheten, wanneer je van de Hordelmansweg naar Oltheten wil is het trottoir super smal, waar de lantaarn staat. Daar kun je met geen mogelijkheid met een rolstoel/rollator tussendoor;

5 Hordelmansweg voor die bewuste lantaarn wanneer je de weg oversteekt om naar het terras van café Lowietje (voormalig Molenhoek), is het pad te smal door overhangende heesters;

6 Het geasfalteerde wandelpad tussen ’t Wormer en Olthofsteeg naast huisnummer 5, is in de avond erg donker. Het is daar niet veilig om er in de avond te gaan lopen, verlichting is hier raadzaam;

7 Dorpsstraat bij familie Ruiter waar het nieuwe huis is gebouwd is het trottoir vernield;

8 Olthofsteeg is onlangs vernieuwd, de weg is super glad gemaakt, helaas geen drempels. Als fietser of wandelaar is het niet aan te raden om er gebruik van te maken. Levensgevaarlijk!! Er word waanzinnig hard gereden. Deze weg word veel gebruikt door wandelaars en fietsende schoolkinderen die naar het voortgezet onderwijs in Raalte gaan. Een fiets/wandelpad naast de weg of drempels is aanbevolen om de veiligheid te verbeteren.


Wanneer deze obstakels verholpen zijn is Heeten redelijk toegankelijk. Uiteraard zijn hierna nog wel obstakels te vinden maar dat zijn toekomst plannen.

Hoofdlijnen:

Samen met inwoners, deskundigen, betrokkenen en gemeente kijken naar de knelpunten. Wat is makkelijk te verhelpen? Wat vraagt meer tijd of geld en hoe kunnen we daar een gezamenlijk plan voor maken.

Benodigdheden:

Spullen/materiaal

Fysieke aanpassingen

Organisatiekracht

Samenwerking inwoners/gemeente

Draagvlak (van wie vooral?)

Van inwoners en de gemeente

Geld

Samen uitzoeken wat haalbare opties zijn/termijn waarop het ook financieel kan worden uitgevoerd.

Toestemming/vergunning

Samen naar kijken met de gemeente

Deskundigheid

Nodig: verkeersveiligheid/inrichting openbare ruimte/ervaringsdeskundigen

Handjes voor uitvoering

In overleg

Tijd (hoeveel maanden, of jaren?

Sommige dingen kunnen snel, andere hebben meer tijd nodig.

voorstel-Toegankelijkheid Heeten verbeteren-20-02-2020