Wetenschap onderzoekt nieuwe vorm van burgerparticipatie in Heeten

donderdag 23 januari 2020

Radboud Universiteit en KU Leuven gaan het proces van democratische vernieuwing in Heeten onderzoeken. Kristof Jacobs, universitair docent politicologie aan de Radboud Universiteit, is betrokken bij dit onderzoek. We vroegen hem ‘het hemd van het lijf’.

 

Heeten Durft! interessant voorbeeld van democratische vernieuwing

Kristof Jacobs: “De Nederlandse samenleving verandert in rap tempo. Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid wenst bij beleid en politiek. Er wordt volop geëxperimenteerd met democratische vernieuwing. De burgerbegroting van Heeten is daar een mooi voorbeeld van. Het biedt de wetenschap een uitgelezen kans om te onderzoeken hoe burgers met deze nieuwe vorm van participatie omgaan.”

 

Deelnemers worden bevraagd

“Vlak voor en na de bijeenkomsten waarin de keuzes gemaakt worden voor de burgerbegroting van Heeten, zullen wij de deelnemers schriftelijk bevragen. Daarnaast houden we ook enkele verdiepende mondelinge interviews en zijn we waarschijnlijk aanwezig om de sfeer en dynamiek van de bijeenkomsten te proeven. We willen ook graag niet-deelnemers bevragen.

 

Onderzoek naar andere burgerbegrotingen

“We onderzoeken ook andere gemeenten met een burgerbegroting, zoals de gemeente Duiven. En het ziet ernaar uit dat we ook Maastricht en mogelijk Amsterdam zullen onderzoeken. We willen zoveel mogelijk gemeenten onderzoeken om bredere patronen te kunnen ontdekken. Anders zou het kunnen dat je enkel opmerkt wat lokaal speelt.”

 

Kennis delen

“We gaan de bevindingen uit het onderzoek breed verspreiden. Naast het onderzoeksrapport maken we een infographic met de belangrijkste bevindingen. We presenteren de bevindingen ook aan de Raalter gemeenteraad indien hij dat wenst en er zullen internationale wetenschappelijke publicaties verschijnen. Het onderzoek is namelijk onderdeel van twee grootschalige projecten: een Nederlands project van de Radboud Universiteit dat onderzoek doet naar democratische vernieuwingen en een grootschalig Europees project van KU Leuven dat verschillende landen vergelijkt op dit punt. Door samen te werken hoeven we de deelnemers maar één keer te bevragen.”