We zijn van start.

zaterdag 1 februari 2020

We zijn van start. Donderdagochtend, schoolstaking: mooie combi gemaakt ism basisschool. Als één van de activiteiten is de praatplaat burgerbegroting ingevuld. Dus de kop is er af met Heeten Durft: 18 kinderen uit groep 5, 7 en 8 deden mee. En we waren oprecht onder de indruk. Waar zijn de kinderen trots op? En wat zouden ze graag willen voor Heeten dorp & buitengebied? Het mooie is dat ze met plannen en ideeën komen voor jong én oud. Leefbaarheid, samen doen, meer bewegen en voedsel. En ze hebben ook een behoorlijk goed beeld bij haalbaarheid. #trotsopdejeugd #datbelooftwat #hierwordjetochblijvan