Vervolgbijeenkomst Mangs Bu-j Te Bange op 23 april Op woensdagavond 7 februari vond het ‘Mangs Bu-j Te Bange inspiratiefestival’ plaats, waarbij verschillende vormen van bestuurlijke vernieuwing centraal stonden.

zaterdag 14 april 2018

Vervolgbijeenkomst Mangs Bu-j Te Bange op 23 april Op woensdagavond 7 februari vond het ‘Mangs Bu-j Te Bange inspiratiefestival’ plaats, waarbij verschillende vormen van bestuurlijke vernieuwing centraal stonden. Intussen staat de geplande vervolgbijeenkomst op het inspiratiefestival op de agenda. Deze wordt gehouden op maandagavond 23 april, 19.30 uur in Raalte (locatie hangt af van het aantal aanmeldingen; tot nu toe 15 mensen). Tegelijkertijd wordt in Raalte hard gewerkt aan de coalitievorming. Gerlant Zielman namens de initiatiefgroep: ‘Mooi te zien dat openheid en samenwerking tussen overheid en inwoners daarbij hoog op de agenda staat. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij.’ De vervolgbijeenkomst is bedoeld voor initiatiefnemers die (serieus overwegen) een initiatief te starten in hun eigen dorp of wijk. En voor ambtenaren en politici die vanuit hun rol daarover enthousiast mee willen denken. Op 23 april bespreken we welke stappen en afspraken nodig zijn om van inspiratie en ideeën te komen tot concrete experimenten. Wie belangstelling heeft: meld je aan via niettebange@gmail.com. Of bel Giny Hoogeslag-Wagemans als je vragen hebt: 06 1348 8937.