Dubbeltrots op Heeten

donderdag 23 januari 2020

 

Met Heeten Durft! kiezen de Heetenaren waar ze gemeentelijk geld aan willen besteden. Waarom biedt de gemeente deze ruimte aan Heeten en welke ‘speelruimte’ krijgen we precies? We vragen het Jacques van Loevezijn, wethouder bestuurlijke vernieuwing.

 

Jacques van Loevezijn: “In het Roalter Akkoord zijn bestuurlijke vernieuwing en versterking van de lokale democratie genoemd als ambities waarmee we verder willen in deze bestuursperiode. Op een aantal terreinen hebben we al flinke stappen gezet, zoals het Economisch werkatelier, de Groene Agenda en de Omgevingsvisie. Door samen met inwoners en organisaties aan de slag te gaan, bereiken we meer, worden plannen sneller concreet en betrekken we mensen die normaal een drempel voelen ten aanzien van lokale besluitvorming.

 

Volgende stap in versterking lokale democratie

Heeten Durft! is een volgende stap in de versterking van de lokale democratie. Met Heeten Durft! experimenteren inwoners en gemeente met meer zeggenschap voor burgers. Zo kunnen wij samen een ambitie uit het Roalter Akkoord verwezenlijken. Bestuurlijke vernieuwing past bij deze gemeente. Daarover wilde ook Koning Willem Alexander het een en ander horen toen hij Raalte bezocht.

 

Prioriteiten stellen

Met Heeten Durft! bepalen de inwoners hoe een deel van het gemeentelijk budget wordt besteed. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders geven Heeten daarvoor de ruimte. Als de inwoners besluiten ergens geld aan te besteden, moet er ergens anders iets weggestreept worden, want er wordt niet méér budget vrijgemaakt.

 

Schuiven binnen en tussen programma’s

De gemeentelijke begroting voor 2020 is vastgesteld en van elk programma, zoals openbare ruimte, is bekend hoeveel geld beschikbaar is. Het is mogelijk om met een deel van het geld dat voor Heeten beschikbaar is, te schuiven. Zo kunnen we geld vrijmaken voor zaken waaraan de inwoners prioriteit willen geven. Als er met geld geschoven wordt binnen één programma, dan neemt het college daarover een besluit. Als er geld geschoven moet worden tussen programma’s, dan moet ook de gemeenteraad een beslissing nemen. Zo behouden college en gemeenteraad hun wettelijke taken.

 

Check op de ideeën

Medewerkers van de gemeente werken in alle stappen naar de burgerbegroting samen met de Heetenaren. Wanneer bijvoorbeeld de inwoners ideeën inbrengen, checken medewerkers van de gemeente of ze juridisch gezien wel uit te voeren zijn. Door die check al vroeg in het proces te doen, voorkomen we dat er later knelpunten ontstaan. Ook kijken zij of de ideeën botsen met zaken die de gemeente belangrijk vindt. In het groen werken bijvoorbeeld ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het mag niet zo zijn dat we hen werk ontnemen, om zo geld vrij te spelen voor iets anders.

 

Dubbeltrots

Heeten Durft! is een experiment en ik wil het heel graag meemaken, als bestuurder én inwoner van Heeten. Ik houd ervan als mensen betrokken zijn bij hun gemeenschap. Die betrokkenheid verbreden en versterken we met Heeten Durft!. Er zijn ook andere dorpen en steden waar een burgerbegroting tot stand is gekomen. Maar het is landelijk gezien de eerste keer dat burgers het initiatief hebben genomen. Als wethouder én inwoner van Heeten ben ik dubbeltrots!”