In de gemeente Raalte heeft een groep inwoners uit verschillende kernen een tijdelijk verband opgezet om de lokale democratie te verfrissen.

vrijdag 22 december 2017

In de gemeente Raalte heeft een groep inwoners uit verschillende kernen een tijdelijk verband opgezet om de lokale democratie te verfrissen. Uitgangspunt: besluiten daar nemen waar de gevolgen worden ervaren (mensen die de consequenties ervaren in de gelegenheid stellen om afwegingen te maken en mee te beslissen). Daarin samen optrekken, in vertrouwen tussen inwoners en overheid. De initiatiefgroep is tijdelijk. We willen geen organisatie oprichten. Met het festival willen we laten zien dat ‘besluiten nemen waar de gevolgen worden ervaren’ echt kan. En dat we daarin niet per sé het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Streven: in 2018 minimaal één experiment starten. Wil jij ook een experiment starten in je eigen dorp of wijk? Dan kunnen we elkaar coachen! Met onder andere Gerlant Zielman Herman Holtmaat Danielle Besten Giny Hoogeslag-Wagemans