Wûlle trapt an!

donderdag 23 januari 2020

Heeten Durft! is een werkgroep van Plaatselijk Belang Heeten. De werkgroep beslist niet: het dorp (inclusief buitengebied) maakt de keuzes. De werkgroep organiseert het proces om te komen tot een burgerbegroting voor Heeten: regelt de communicatie, bijeenkomsten, afstemming, etc. De werkgroep bestaat uit betrokken inwoners en medewerkers van de gemeente Raalte.

 

Om het behapbaar te houden, hebben we commissies gemaakt, sommige met alleen inwoners, andere met een combinatie van inwoners en ambtenaren. Wil jij ook je schouders onder Heeten Durft! zetten? Meld je dan bij de werkgroep, je bent van harte welkom.

 

Werkgroep Heeten Durft!:

Giny Hoogeslag, Gerard Simons, Maureen Fakkert, Ruud Elders, Wijnand Wagenmans, Ben Lokate, Roy Korenromp, Daniëlle Besten, Huub Schoorlemmer, Ilona Kemper, Annemarie Wagemans, Alex Witteveen en Renate Vloedgraven.

Joop Hofman en Gerlant Zielman (adviseurs), Sharon Neulen en Truus Klein Wolterink (gemeente Raalte).

 

Kerngroep voor coördinatie

Binnen de werkgroep Heeten Durft! is een kerngroep van 10 inwoners van Heeten en twee medewerkers van de gemeente Raalte verantwoordelijk voor de algemene coördinatie. De medewerkers van de gemeente zorgen met name voor de afstemming binnen het gemeentehuis. Ze bewaren het overzicht tussen de verschillende teams, houden de vaart erin en stellen de verantwoordelijke wethouder steeds op de hoogte.

 

Lever jouw idee in!

Elke inwoner met een postcode 8111 tussen 8 en 108 jaar kan ideeën voor Heeten aanleveren. Dat kunnen prille ideeën zijn ter inspiratie, maar ook concrete ideeën die je wilt bespreken met andere

Heetenaren. Je wilt het idee graag uitgevoerd zien en hebt daar ook een ambassadeur bij: iemand die het idee duidelijk kan uitleggen aan andere Heetenaren en als contactpersoon optreedt als er vragen over zijn. En nee, dat betekent niet automatisch dat je het idee als ambassadeur zelf moet uitvoeren. Lever jouw idee in door het online formulier in te vullen via www.heetendurft.nl of gebruik het papieren aanmeldformulier dat bij dit boekje is gevoegd.

 

Het geld opnieuw verdelen op z’n Heetens

In een aantal bijeenkomsten kiezen we vervolgens samen de ideeën waarover we het meest enthousiast zijn. Ook kijken we waar we minder geld aan willen besteden, zodat we andere projecten

mogelijk maken. Want net als bij jezelf geldt: je kunt het geld maar één keer uitgeven.

 

Wie voert de projecten uit?

Tijdens het maken van de plannen spreekt Heeten met de gemeente af wie de projecten gaan uitvoeren. Het uitgangspunt is: samen bekijken wat er allemaal wèl kan. Soms kan het handig zijn om het idee met inwoners uit te voeren in plaats van door de gemeente. Zo maken we meer mogelijk in

Heeten met hetzelfde geld. Ook kunnen we kijken of er nog andere manieren zijn om goede ideeën

tòch uitgevoerd te krijgen. De werkgroep voert geen projecten uit.